Privacyverklaring

Neem contact met ons op Bovendorp & Sellis Hoveniers

Privacyverklaring
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis, gevestigd aan Oude Harderwijkerweg 24 8085PH Doornspijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bovendorp-sellis.nl
Oude Harderwijkerweg 12
8085 PE Doornspijk
+31525 23 40 40

N.Sellis is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis. Hij/zij is te bereiken via info@bovendorp-sellis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken voor nieuwe klanten
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis verwerkt persoonsgegevens voor nieuwe klanten
doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die worden verwerkt via de website
Op onze website zijn een aantal web formulieren te vinden waar gebruikers hun gegevens achter kunnen laten. Deze gegevens worden gemaild naar ons e-mailadres. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Overige opmerkingen ingegeven door de website bezoeker

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beterbekend.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens kunnen verwerken
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis) tussen zit. Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Mailchimp: Deze gegevens gebruiken we voor onze nieuwsbrieven om ze te versturen. Meer informatie is te vinden op www.mailchimp.com/about/

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Geslacht – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Geboortedatum – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Adresgegevens – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Telefoonnummer – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
E-mailadres – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Overige persoonsgegevens – die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Gegevens over uw activiteiten op onze website – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Internetbrowser en apparaat type – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact
Bankrekeningnummer: Tot afmelding/uitschrijving –  Langdurig contact
Foto’s –  Tot afmelding/uitschrijving –  Langdurig contact
Logo’s van uw bedrijf – Tot afmelding/uitschrijving – Langdurig contact

Delen van persoonsgegevens met derden
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: http://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

__utma
.beterbekend.nl
Google Analytics cookie die bijhoudt hoe vaak de website door een bezoeker bezocht wordt, het eerste bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek.
2 jaar
http://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beterbekend.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hoveniersbedrijf Bovendorp & Sellis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@beterbekend.nl